Ziekteverzuimcijfers 2022 voortgezet onderwijs

geplaatst in: Geen categorie | 0

Na de coronajaren 2020 en 2021, is er in 2022 weer sprake van een reguliere schoolopening. Toch zijn de naweeën van de coronapandemie nog duidelijk voelbaar in de vo-scholen. In 2022 is het ziekteverzuimpercentage in het voortgezet onderwijs het hoogste sinds vele jaren. Voor het onderwijzend personeel (OP) is dit gestegen met 0,8 procentpunt naar 6,1% en voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) met 0,5 procentpunt naar 6,6%. Het beeld in het voortgezet onderwijs komt daarmee overeen met de landelijke cijfers van het CBS. Voor de ziekteverzuimcijfers van 2022 concluderen zij: “Niet eerder is er een zo grote toename gemeten van het jaarcijfer”.

In 2022 lijkt er sprake te zijn van een corona-herstelperiode waarin zowel leerlingen als ook het onderwijspersoneel hun weg naar school weer moeten zien te vinden. De sociaal-emotionele gevolgen van de schoolsluitingen op (het gedrag van) de leerlingen en de extra inspanningen om de leerachterstanden van leerlingen in te halen, in combinatie met oplopende personeelstekorten, trekken een wissel op de draagkracht van alle werknemers. Meer werknemers hebben zich ziek gemeld, het aantal werknemers dat zich in 2022 niet ziek heeft gemeld is fors gedaald, en zij hebben zich ook vaker ziek gemeld. Het verzuim in het corona-hersteljaar is daardoor hoger dan het sinds vele jaren is geweest.