Het landelijke kerndoelentraject

geplaatst in: Geen categorie | 0

Conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde aangeboden. Vijf nieuwe kerndoelenteams zijn gestart.

Op 28 september heeft de SLO samen met de kerndoelenteams en de advieskringen van Nederlands en rekenen en wiskunde de conceptkerndoelen overhandigd aan demissionair minister Mariëlle Paul.
Ruim een jaar geleden gaf het ministerie van OCW de opdracht om samen met het onderwijsveld nieuwe kerndoelen te ontwikkelen voor de leergebieden Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid voor po, onderbouw vo en (v)so.

  • Boekje conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde (dit boekje is bedoeld voor alle geïnteresseerden en specifiek leraren en schoolleiders)
  • Conceptkerndoelen Nederlands en conceptkerndoelen rekenen en wiskunde (alle formele opleveringsdocumenten, inclusief de onderbouwing van deze leergebieden)

Nieuwe kerndoelen zijn concreter
De nieuwe generatie kerndoelen is concreter geformuleerd en heeft een vaste opbouw. Hiermee wordt de opdracht aan de school scherper geformuleerd en wordt duidelijk omschreven wat iedere leerling eind groep 8 en aan het eind van de onderbouw in het voortgezet onderwijs moet kennen, kunnen en ervaren. Deze doelen gelden eveneens voor alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Voor leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn of een meervoudige beperking hebben, ontwikkelt SLO parallel functionele kerndoelen.

Scholen kunnen hun interesse voor het beproeven van de conceptkerndoelen kenbaar maken
In 2024 worden de conceptkerndoelen beproefd in de onderwijspraktijk. En wordt met scholen besproken wat zij nodig hebben om de kerndoelen succesvol te implementeren. Na het beproeven volgt het wetgevingstraject. De verwachting is dat de kerndoelen in 2025 definitief worden vastgelegd in wetgeving en daarna gepubliceerd.
Heb jij op jouw school interesse om de conceptkerndoelen te beproeven in hun onderwijspraktijk, stuur dan een e-mail naar actualisatiebeproeven@slo.nl.

Vijf nieuwe kerndoelenteams zijn gestart
Op 8 september kwamen de vijf kerndoelenteams bij elkaar voor een gezamenlijke startdag in Amersfoort. Deze teams buigen zich het komende jaar over actuele kerndoelen voor de leergebieden bewegen en sport, kunst en cultuur, mens en natuur, mens en maatschappij en moderne vreemde talen. Daarmee geven ze antwoord op de vraag wat leerlingen moeten kennen, kunnen en ervaren binnen die leergebieden.
De teams stellen zich hier aan je voor.