Bestaanszekerheid van brede middengroepen wederom vergeten

geplaatst in: Geen categorie | 0

vcp nvopHet motto ‘Bestaanszekerheid voor iedereen’ wordt onvoldoende waargemaakt. De koopkrachtoperatie van het kabinet resulteert in een herverdeling waarbij de meeste middengroepen koopkracht inleveren. Niet iedereen met een baan profiteert. Het welzijn van grote groepen huishoudens staat onverminderd onder druk, vreest de VCP (waarbij de FvOv/NVOP is aangesloten).”

“Er is veel onrust en onzekerheid bij huishoudens door de hoge energiekosten, mobiliteitskosten, zorgkosten en de inflatie in algemene zin. Helaas worden de brede middengroepen in de kabinetsplannen wederom vergeten. De inkomens- en uitgavenzekerheid van de middengroepen staan zwaar onder druk. Daar zou het debat in de Kamer en voor de verkiezingen ook over moeten gaan,” zegt Nic van Holstein, voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een eerste reactie op de troonrede en de miljoenennota.

“Middengroepen worden niet of nauwelijks geholpen door de voorgestelde maatregelen. De maatregelen zijn gericht op lage inkomens, waarbij de brede middengroepen buiten de boot vallen of de rekening mogen oppakken. Werkende middengroepen komen steeds verder in de knel. Werken wordt ook steeds minder aantrekkelijk, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt wordt versterkt. De herverdelingsdrang moet stoppen. Het is aan partijen in de Tweede Kamer en bij de komende verkiezingen om te laten zien dat ze er daadwerkelijk voor alle werkenden en gepensioneerden zijn.”

“Uitgavenzekerheid is een belangrijke component van bestaanszekerheid. Door de oplopende kosten staat het welzijn van een grote middengroep onder druk. Voor werkenden wordt het bijvoorbeeld steeds duurder om naar het werk te gaan door oplopende benzinekosten en kosten voor openbaar vervoer, terwijl lang niet alle werkenden dit volledig vergoed krijgen. Veel werknemers kunnen niet in de buurt van hun werk wonen. Er bestaat ook veel onzekerheid over de hoge energiekosten. De overheid heeft belangrijke instrumenten om de energiekosten voor huishoudens beheersbaar te houden: stimuleren van verduurzaming, maar ook de energiebelasting matigen.”

De VCP zal komende tijd aandacht vragen voor de noodzaak van technologische innovatie in combinatie met sociale innovatie voor de toekomst van de economie en arbeidsmarkt. Sociale innovatie moet ruimte geven aan professioneel oordeelsvermogen en handelen. De VCP roept op tot versteviging van de maatschappelijke sectoren door inzetten op goed werkgeverschap, innoveren en versterking van de professionele ruimte voor mensen werkzaam in deze sectoren, onder meer door vermindering van verantwoordingsdrift en administratieve lasten- en regeldruk.

Na de presentatie van de miljoenennota 2024 heeft de VCP een meer uitvoerige reactie verzonden aan de leden van de Tweede Kamer.