WMS-congres 15 november 2023 met FvOv-workshop

geplaatst in: Geen categorie | 0

Het WMS-congres is de jaarlijkse ontmoetingsplaats voor iedereen – ouders, leerlingen, onderwijspersoneel, schoolleiding en bestuur – in het funderend onderwijs. Het congres wordt dit jaar op 15 november voor de 17e keer georganiseerd door Onderwijsgeschillen met alle belangenorganisaties in het onderwijs: ‘Medezeggenschap met elkaar’. Locatie: de Eenhoorn in Amersfoort.

‘Medezeggenschap met elkaar’. Natuurlijk willen we dat, maar soms lijkt het zo moeilijk! Want in een raad komen verschillende rollen, belangen en persoonlijkheden samen. En dan moet het gesprek daarbuiten nog beginnen. Hoe laat je ieder in zijn waarde, voer je het goede gesprek én ben je daadkrachtig?

FvOv-workshop
De FvOv verzorgt tijdens het congres de workshop ‘Wat is de rol van de medezeggenschap in de te vormen onderwijsregio’s?’
De vorming van onderwijsregio’s moet bijdragen aan de werving en behoud van leraren door regionale samenwerking op het terrein van werving, professionalisering en bestrijding van de kansenongelijkheid. De governance binnen de onderwijsregio’s wordt zo vormgegeven, dat er bindende afspraken tussen de betrokken partijen gemaakt kunnen worden en betrokkenheid van de beroepsgroep geborgd is.

Ten aanzien van de rol van de medezeggenschap op school- bestuursniveau roept dit de nodige vragen op. Is er een rol voor de (G)MR in de onderwijsregio’s, en zo ja, welke…? Een aantal thema’s/vragen die in de workshop aan bod kunnen komen:

  • Hoe realiseer je de binding met de werkvloer vanuit de nieuwe overlegstructuren?
  • Er zal mogelijk sprake zijn van platformen van bovenbestuurlijke samenwerking. Welke rol heeft de medezeggenschap in de nieuw te vormen onderwijsregio’s? Hoe kun je als (G)MR invloed uitoefenen?
  • Hoe voer je het gesprek met de ‘achterban’? Hoe kom je tot breed gedragen beleid?

Alles over het congres, alle workshops en aanmelding bij InfoWMS