Centrale examens 2024: tweede tijdvak van vier naar zes dagen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Sinds jaar en dag was het tweede tijdvak van de centraal schriftelijke examens vier dagen. Totdat corona kwam. Om de kansen van (zieke) leerlingen zoveel mogelijk te spreiden, is in de coronajaren besloten het tweede tijdvak naar tien dagen uit te breiden. Dit heeft naast andere maatregelen, zoals het derde tijdvak op de scholen, organisatorisch veel gevraagd. Toch werd ook duidelijk dat een verlengd tweede tijdvak voordelen biedt.

Nu de coronatijd voorbij is zouden we weer terug gaan naar een tweede tijdvak van vier dagen. Hierover is het College voor Toetsen en Examens de afgelopen tijd met verschillende partijen, waaronder DUO, Cito en het LAKS, in gesprek geweest. Naar aanleiding van deze gesprekken is besloten het tweede tijdvak vanaf het examenjaar 2024 van vier naar zes dagen uit te breiden en een dag later te starten.

Voor- en nadelen
Het belangrijkste voordeel voor leerlingen is dat ze meer mogelijkheden hebben voor herkansen en inhalen als dit vanwege omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) nodig is. Ook hebben zij zo meer tijd voor de voorbereiding. Daarnaast kunnen kandidaten in Caribisch Nederland makkelijker hun examen afronden in het tweede tijdvak. Vanwege het tijdsverschil kunnen zij in het eerste tijdvak alleen deelnemen aan de examens die in de middag staan gepland. De vakken die zij niet in het eerste tijdvak hebben kunnen doen, doen deze leerlingen in het tweede tijdvak. Een nadeel van het verlengde tijdvak is dat de uitslag iets later komt. Toch weegt dat niet op tegen de voordelen.

Data tweede tijdvak
In 2024 zal het tweede tijdvak van dinsdag 18 juni tot en met dinsdag 25 juni zijn. In 2025 is het tweede tijdvak van dinsdag 17 juni tot en met dinsdag 24 juni.

Wijzigingen rooster 2024
Voor het rooster van 2024 zijn er een paar wijzigingen. Zo gaat Nederlands vwo naar woensdag 15 mei 2024 (was maandag 27 mei 2024) en Engels vwo gaat dan naar maandag 27 mei 2024 (was woensdag 15 mei 2024).

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in verband met de correctielast van het examen Nederlands vwo. Hier is onderzoek naar gedaan in de examenperiode 2023. Over de correctielast verschijnt in het najaar nog een uitgebreid rapport.

Volledige rooster van 2024 op Examenblad.nl