Twee nieuwe CAO’s voor PO en VO, 10% loonsverhoging!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 12 september 2023, zijn er voor de sectoren po en vo onderhandelaarsakkoorden overeengekomen.
Vanaf 1 juli 2023 worden de salarissen voor het personeel in de beide sectoren verhoogd met 10%. Daarnaast ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering (voor de schalen tot en met 5, € 1000, tot en met schaal 9, € 600 en daarboven € 350). De reiskostenvergoeding wordt ook verhoogd.
Per sector zijn er daarnaast afspraken gemaakt over secundaire arbeidsvoorwaarden.

Alsnog een akkoord!
Voor de vakantie hebben de vakbonden om extra geld gevraagd bij de minister en ter ondersteuning van deze vraag acties uitgeroepen voor 5 oktober. De minister heeft daar afwijzend op gereageerd en partijen zijn toen alsnog om de tafel gaan zitten om te kijken hoe ver we zouden kunnen komen zonder dit extra geld. Dit heeft geleid tot deze akkoorden die we als onderhandelaars van de FvOv met een positief advies aan de leden voorleggen. Met het sluiten van dit akkoord zijn daarmee ook de aangekondigde acties van 5 oktober van de baan.

Geen loonkloof meer
Vanaf deze cao is duidelijk dat po en vo qua loonontwikkeling en loongebouw gelijke tred houden. Werknemers in dezelfde schaal verdienen in beide sectoren even veel. Daarnaast zijn er sectorspecifieke afspraken gemaakt voor de afzonderlijke sectoren. Hierbij de loonafspraken op een rijtje:

 • De cao’s 2023-2024 lopen van 1 mei 2023 tot en met 30 september 2024;
 • Per 1 juli 2023 worden de salarisbedragen verhoogd met 10%.;
 • In november 2023 vindt een eenmalige uitkering plaats. Voor werknemers in schaal 1 tot en met schaal 5: € 1.000,-, in schaal 6 tot en met schaal 9: € 600,-, overige werknemers: € 350,-.

Cao-po

Naast de loonafspraken zijn er in het po onder andere de volgende afspraken gemaakt:

 • De regeling woon-werkverkeer wordt per 1 januari 2024 verbeterd. De vergoeding per kilometer wordt € 0,17 (de huidige tabel is gebaseerd op € 0,12);
 • Over de functies is afgesproken dat de functiebeschrijving moet passen bij de opgedragen werkzaamheden. Binnenkort zullen nieuwe voorbeeldbeschrijvingen voor OOP-functies ter beschikking komen;
 • Ook vragen we in het akkoord aandacht voor het recht op pauze en aandacht bij overgang en rouw.

Volledige onderhandelaarsakkoord cao-po

Cao-vo

Voor in het vo zijn deze verdere afspraken gemaakt:

 • De vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer (zoals opgenomen in artikel G lid 1 van Bijlage 3 CAO VO) wordt verhoogd naar € 0,17 per kilometer;
 • Het professionaliseringsbudget van OOP’ers wordt verhoogd met 43 uur (tot 83 uur) op basis van een professionaliseringsplan;
 • Verschillende OOP-functies worden geactualiseerd en er wordt een brochure opgesteld over hoe deze functies te gebruiken;
 • Startende leraren krijgen recht op een 3-jarig inductieprogramma naast de bestaande afspraken;
 • Startende leraren met een tijdelijk dienstverband hebben ook recht op een maatwerk-inductieprogramma;
 • Gedurende de looptijd van de cao verkennen sociale partners de mogelijkheden om tot nieuwe kaders in de cao te komen over vermindering van de lestaak, extra voorbereidingstijd en ontwikkeltijd en het taakbeleid. Dit alles in het kader van de verlaging van de werkdruk.

Volledige onderhandelaarsakkoord cao-vo

Tijdpad
Binnenkort ontvangen de leden van FvOv-verenigingen een link naar de raadpleging over de cao’s. Op 28 september wordt duidelijk of dit akkoord definitief wordt. Zoals gezegd als onderhandelaars leggen wij dit positief aan de FvOv/NVOP-leden voor.

Sandra Roelofsen en Jilles Veenstra, cao-onderhandelaars FvOv