Een update over de cao-onderhandelingen po en vo

geplaatst in: Geen categorie | 0

Velen van jullie zijn op dit moment al met vakantie of met de laatste loodjes van het schooljaar bezig. Vorige maand hebben we aangegeven dat acties in het po en vo onafwendbaar leken omdat het kabinet niet bereid was om voldoende loonruimte te bieden voor een acceptabele loonafspraak in een nieuwe cao. Maar inmiddels is er een nieuwe politieke situatie ontstaan door de val van het kabinet. Wat betekent dit voor de cao-onderhandelingen?

Wat hebben we al gedaan?
Als vakbonden hebben we op verschillende manieren actiegevoerd (onder andere op 25 mei) en ook de werkgevers hebben om extra geld gevraagd bij het kabinet. Helaas hebben we beiden nul op het rekest van het Kabinet gekregen. In juni hebben we acties op 5 oktober aangekondigd. Daarmee willen we druk op het Kabinet en de Tweede Kamer zetten om alsnog op Prinsjesdag of daarna de portemonnee te trekken.

Wat betekent de val van het kabinet?
Met de val van het Kabinet is de kans dat er extra geld op korte termijn gaat komen zeer klein geworden. Verkiezingen gaan plaatsvinden 22 november en voordat er een nieuw Kabinet is gevormd zitten we waarschijnlijk al een eind in het volgende jaar. De kans dat er op korte termijn extra geld zal komen is helaas zeer klein, zeker gelet op de economische en politieke situatie waarin financiële tegenvallers elkaar opvolgen en bezuinigingen mogelijk in het verschiet liggen.

Wat nu?
In andere onderwijssectoren zijn akkoorden gesloten met percentages van rond de 9%, weliswaar geen 12% maar de leden in het mbo en hbo zijn daar in zeer grote meerderheid mee akkoord gegaan. We gaan in de komende tijd met de werkgevers in het po en vo om tafel zitten om te bezien of soortgelijke afspraken ook voor het po en vo kunnen worden gemaakt.

En de staking op 5 oktober?
Voorlopig blijft deze actiedag in de agenda staan, we vinden dat we als onderwijs nog steeds recht van spreken hebben met onze eisen. Na de vakantie zullen we opnieuw de balans opmaken en komen met nadere informatie.

Voor nu wensen we iedereen een goede vakantie!
Sandra Roelofsen en Jilles Veenstra (onderhandelaars po en vo namens de FvOv/NVOP)