Acties in PO en VO op 5 oktober!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 16 juni verliep het ultimatum dat we als gezamenlijke bonden hadden gesteld. Helaas heeft dit niets aan extra loonruimte opgeleverd bovenop de 5% die het kabinet biedt voor 2023. Als volgende stap kondigen we nu een staking aan op 5 oktober. We eisen tenminste een marktconforme loonontwikkeling. We zullen op korte termijn meer over de aard van de acties bekend maken.

Samen met AOb, CNV, AVS, stelden we als FvOv/NVOP op 26 mei jl. een ultimatum aan het kabinet: zorg voor extra bekostiging voor de lonen in het onderwijs. Niet alleen werknemers, ook werkgevers stuurden een brief naar kabinet voor meer ruimte. Helaas ontvingen wij beiden een ‘nee’. Dit betekent dat wij overgaan op verdere acties.

Op 5 oktober 2023 wordt er gestaakt in het funderend onderwijs. Op de dag van de leraar, in de week van het onderwijs, willen wij onze noodkreet voor een eerlijke salarisverhoging kracht bij zetten. Over de concrete invulling van deze staking volgt voor half juli meer. Daarbij denken we vooral aan acties in de regio of op de scholen zelf.

‘We hadden graag voor de zomervakantie een cao gesloten, de mensen voelen de inflatie immers nu,’ aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv, ‘maar dat zit er op dit moment niet in. We zullen alles in het werk stellen om zo snel mogelijk alsnog een marktconforme loonstijging voor de werknemers in het PO en VO af te spreken. Daar hebben we ook de steun van de leden van onze verenigingen bij nodig!’