Vierde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

geplaatst in: Geen categorie | 0

De vierde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) laat zien hoe het gaat met de uitvoering van dit programma sinds de start in 2021 en bevat informatie over alle sectoren: van het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs en onderzoek. De belangrijkste resultaten uit de rapportage voor po/vo en voor mbo/ho staan in twee aparte samenvattingen.

Scholen boeken resultaat met hun inzet vanuit het NP Onderwijs. De hulp die leerlingen en studenten krijgen werpt vruchten af. Maar er is nog wel werk aan de winkel: de nasleep van corona is nog niet voorbij. Leraren, schoolleiders, bestuurders en andere betrokkenen in het onderwijs merken nog dagelijks de gevolgen van de coronapandemie. Dat geldt ook voor leerlingen en studenten: een deel van hen worstelt met hun motivatie, zit niet lekker in hun vel of heeft moeite om vertragingen in te halen. De problematiek blijkt complex. Scholen werken met het NP Onderwijs hard om dit te herstellen.

De voortgangsrapportage biedt een volledig overzicht van de voortgang en resultaten van het programma. Van het welbevinden van leerlingen en studenten tot interventies gericht op het voorkomen en inhalen van leer- en studievertragingen.

Samenvatting po/vo

Samenvatting mbo/ho