PTA’s: gespreksleidraad en checklist

geplaatst in: Geen categorie | 0

Als vaksectie werk je elk jaar weer aan het samen vormgeven van het schoolexamen en je visie en ambities zichtbaar maken in je PTA. De handreikingen voor het schoolexamen van SLO zijn daarbij een handig hulpmiddel. En goed nieuws: de handreikingen zijn aangevuld met een PTA-gespreksleidraad, per vak uitgewerkt. Deze sluiten aan op de aanpassingen in het Eindexamenbesluit. Ga in gesprek over het opzetten of verbeteren van jullie PTA!

Lees meer

Checklist PTA van de VO-raad elk jaar geactualiseerd

Maak ook gebruik van de checklist PTA! Deze is gebaseerd op de Wet voortgezet onderwijs 2020 en het bijbehorend Uitvoeringsbesluit WVO 2020 die in 2022 van kracht is geworden. Scholen kunnen daar gebruik van maken bij het actualiseren van de eigen checklist PTA.

VO-raad checklist PTA 2023-2024

Bij de VO-raad: alle geactualiseerde checklists en handreikingen rondom de examens ter vergelijk met eigen documenten, zoals het examenreglement, van de school zelf.