Hoe voorkom je uitval van startende docenten?

geplaatst in: Geen categorie | 0

Voion heeft onderzoek uitgevoerd naar uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek geeft inzicht in baan- en schoolkenmerken die een sterke relatie vertonen met uitval van startende docenten. Inzicht in deze factoren kan bijdragen aan beleid en concrete maatregelen om startende docenten te behouden.

Kenmerken van uitval
Het onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde kenmerken sterk samenhangen met de kans om uit te vallen als startende docent. Het gaat dan vooral om de volgende individuele kenmerken van de startende docent:

  • Startende docenten met een tijdelijk contract vallen vaker uit dan startende docenten met een vaste aanstelling.
  • De uitval is hoger onder startende docenten met een contract kleiner dan 0,5 fte dan onder docenten met een contract groter dan 0,5 fte.
  • Startende docenten die op een hogere leeftijd instromen hebben een grotere kans om uit te vallen dan startende docenten die op jongere leeftijd instromen.

Hoe voorkom je uitval van startende docenten?
Bij de huidige krappe arbeidsmarkt zijn de arbeidsvoorwaarden van de baan belangrijk. Om startende docenten te behouden is het van belang om hen een voltijdsbaan of grote deeltijdbaan aan te bieden. Als dit binnen de school niet kan, kijk dan of er mogelijkheden zijn om binnen het bestuur of op regionaal niveau vacatures samen te voegen. Ook het kunnen aanbieden van (uitzicht op) een vaste aanstelling aan startende docenten is cruciaal voor het behoud van deze docenten.

Onderzoeksrapport Uitval startende docenten VO

Infographic met tips om uitval te voorkomen