Gestaakte onderhandelingen cao-MBO

geplaatst in: Geen categorie | 0

De onderhandelingen over de cao-MBO zijn in mei op gang gekomen. Een aantal onderwerpen uit de inzetten van de bonden en de MBO Raad is in werkgroepen verkend. Een zeer belangrijk onderwerp in deze tijd met hoge inflatie, is koopkrachtbehoud voor werknemers in het MBO. Maandag 12 juni bleek in het cao-overleg dat de werkgevers geen extra ruimte voor loon buiten de referentieruimte beschikbaar stellen.
De MBO Raad is nog in afwachting van de reactie van het kabinet op de brief waarin de gezamenlijke onderwijswerkgevers hebben verzocht om aanvullende middelen en beschikt ook nog niet over de formele brief waarin de sowieso beschikbare ruimte vanuit het ministerie van OC&W voor de onderhandelingen vastgesteld wordt.

Ook op de brief van de gezamenlijke overheids- en onderwijswerknemers van maanden geleden met een oproep om te investeren in het personeel in deze sectoren is nog geen formele reactie gekomen.
De collega’s in PO en VO hebben al een ultimatum gesteld aan het kabinet waarin 12% loon voor 12 maanden wordt geëist.

De verwachting is dat er vrijdag 16 juni meer duidelijkheid komt vanuit het kabinet. Op dit moment ligt het loonbod van de MBO Raad zo ver van de inzet van de bonden vandaan dat dit onoverbrugbaar is met de huidige middelen. De conclusie van de onderhandelaars van de FvOv was dan ook dat verder praten op dit moment niet zinvol is.

Zodra er helderheid komt over aanvullende financiering vanuit het ministerie zal de FvOv met de MBO Raad het gesprek weer voortzetten. Wanneer er deze week geen aanvullende gelden toegezegd worden moeten wij ons beraden op andere vervolgstappen.