Van kiezen naar leren kiezen: handreiking van het Expertisepunt LOB

geplaatst in: Geen categorie | 0

Een handreiking van het Expertisepunt LOB voor loopbaanontwikkeling en begeleiding op havo en vwo! In deze handreiking krijg je zicht op:

  • wat loopbaanontwikkeling en de begeleiding daarbij (LOB) is;
  • welke facetten van belang zijn bij LOB;
  • en hoe hier binnen havo en vwo invulling aan gegeven kan worden.

De handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken en borgen van het bestaande LOB-programma en kan ook fungeren als inspiratiedocument. Dit document is een handreiking aan decanen, mentoren, docenten, teamleiders en schoolleiders in havo en vwo. De school bepaalt en beslist zelf hoe LOB het beste kan worden ingezet, passend bij eigen visie en beleid.