Subsidie verbetering basisvaardigheden 2023

geplaatst in: Geen categorie | 0

Elk kind kan goed rekenen en beheerst de Nederlandse taal (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid), leert hoe we in Nederland met elkaar omgaan en verlaat het onderwijs met de benodigde digitale vaardigheden op zak. Het zijn vaardigheden waar het in de basis om draait. Want deze vaardigheden zijn noodzakelijk om andere kennis en vaardigheden op te kunnen doen. Op die manier kan ieder kind zich ontwikkelen en meedoen in de maatschappij.

Het Masterplan basisvaardigheden heeft als doel om scholen met de ontwikkeling van deze vaardigheden te ondersteunen, en daarmee de resultaten op taal, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. Vanuit dit Masterplan is het de ambitie om te komen tot een structureel instrument om financiële middelen te verdelen onder scholen die dat het meest nodig hebben, en te zorgen voor publieke ondersteuning die permanent beschikbaar is voor alle scholen.

Kamerbrief minister Wiersma 27 maart aan de Tweede Kamer: OCW Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs

Subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden

Let op: sommige subsidies sluiten elkaar uit. Als je deze subsidie basisvaardigheden aanvraagt, kan je b.v. geen gebruikmaken van de subsidie voor Groeikracht.