MR’en opgelet: internetconsultatie wetsvoorstel onderwijshuisvesting

geplaatst in: Geen categorie | 0

Deze consultatie gaat over het wetsvoorstel Doelmatige aanpak onderwijshuisvesting. Het wetsvoorstel bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Een verplichting voor het vaststellen van een integraal huisvestingplan (IHP) voor gemeenten en meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor schoolbesturen.
  • Renovatie wordt een voorziening in de huisvesting waar de gemeente voor verantwoordelijk is.
  • Het investeringsverbod in het primair onderwijs wordt opgeheven.
  • Een zorgplicht voor het schoolbestuur voor een gezond binnenklimaat.

De consultatie is behalve voor scholen en gemeenten, ook belangrijk voor medezeggenschapsraden!

Voor meer informatie en deelnemen aan de consultatie ga je naar de website Overheid.nl. De consulatie loopt tot 1 mei 2023.