Staat van de medezeggenschap en enquête over ondersteuning van (G)MR

geplaatst in: Geen categorie | 0

Elke twee jaar worden MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs gevraagd naar hun ervaringen als MR-lid. Ouders & Onderwijs, Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), de Reformatorische Oudervereniging (ROV) en het LAKS onderzochten hoe MR-leden hun werkzaamheden ervaren, waar eventuele behoeften liggen en wat daarin betekend kan worden.

rapport Staat van de medezeggenschapsraad

Enquête: hoe wordt de (G)MR op jouw school ondersteund?

Om taken goed uit te kunnen voeren, heeft de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad recht op ondersteuning. Denk aan een financiële vergoeding, voorzieningen op school, scholing en deskundige hulp. Dat is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Van welke faciliteiten maakt de (G)MR op jouw school gebruik? En vind jij dat de (G)MR voldoende ondersteund wordt?
Om inzicht te geven in manieren waarop (G)MR’en gefaciliteerd worden en waar zij behoefte aan hebben, voert Sterk Medezeggenschap een onderzoek uit.

Naar de enquête