Regionale VO-arbeidsmarktramingen 2022-2027

geplaatst in: Geen categorie | 0

CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2022-2027) opgesteld. De rapporten geven inzicht in de verwachte ontwikkeling van tekorten bij ongewijzigd beleid.
Op basis van data van CentERdata van december 2022 heeft Voion nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses gemaakt en toegevoegd aan de website. De analyses geven inzicht in de prognoses voor de werkgelegenheid voor leraren en de te verwachten tekorten aan leraren (onder andere per vak) voor de periode 2022 tot en met 2027.

Naast de verwachte ontwikkeling van tekorten, bevatten de rapporten ook voor iedere arbeidsmarktregio gegevens over o.a.

  • leeftijdsopbouw;
  • verwachte vervangingsvraag;
  • de te verwachten instroom
  • de informatie uitgesplitst per vak.

De regionale arbeidsmarktramingen kunnen door scholen en samenwerkingsverbanden gebruikt worden bij het arbeidsmarktbeleid.

De prognoses voor de regio’s in beeld