Onderzoek naar vakken en bevoegdheden vo

geplaatst in: Geen categorie | 0

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) jaarlijks uit. Doorgaans worden de conclusies opgenomen in de jaarlijkse Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren in december, maar door technische omstandigheden is het IPTO-rapport later gepubliceerd.

IPTO met peildatum 1 oktober 2021

(Onderzoek naar de met IPTO gemeten aantallen gegeven lesuren naar vak en het percentage bevoegd gegeven lesuren in het voortgezet onderwijs)