Kamerbrief tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden

geplaatst in: Geen categorie | 0

Minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) heeft op 23 februari de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het masterplan basisvaardigheden voor de bijstelling van de kerndoelen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het gaat om het leren van de basisvaardigen voor rekenen/wiskunde, taal, digitale vaardigheden en burgerschap.

Remko Littooij, vice-voorzitter van de FvOv: “Onze vakinhoudelijke verenigingen hebben lang uitgekeken naar deze brief en zijn blij met de toezegging dat nu ook de andere vakgebieden kunnen beginnen aan toewerken naar een geactualiseerd programma. Samenhang tussen vakken en in de doorlopende leerlijnen vinden wij van het grootste belang. In de vernieuwingen zullen we daar uiteraard bij stilstaan.”

Kamerbrief inzake tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden