Voortgang ontwikkeling voorbeeldfuncties FUWA VO OOP

geplaatst in: Geen categorie | 0

In 2021 zijn er afspraken gemaakt om nieuwe voorbeeldfuncties te ontwikkelen voor onderwijsondersteunende functies in het VO. In 2022 is daartoe een stuurgroep ingericht waarin werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn. In datzelfde jaar zijn de eerste gesprekken gevoerd met werkgroepen waarin onder andere bestuurders, directeuren, HR- en andere staf- en onderwijsmedewerkers en FUWA-deskundigen uit het VO hebben geparticipeerd.

De resultaten van deze gesprekken leidde tot een advies aan de stuurgroep om de voorbeeldfuncties op een generiekere en meer abstracte wijze te beschrijven in de vorm van functiereeksen. Hiermee wordt een functiebouwwerk flexibeler en ontstaan loopbaanpaden die inzichtelijk zijn voor medewerkers. De eerste concepten daarvoor zijn inmiddels opgesteld en worden op dit moment – voorjaar 2023 – getoetst in gesprekssessies met functievervullers. Denk daarbij o.a. aan conciërges, (technisch) onderwijsassistenten, administratief medewerkers, onderwijsondersteunende medewerkers, teamleiders et cetera. De deelnemers aan de gesprekssessies zijn of worden via de stuurgroepleden uitgenodigd om deel te nemen.

Nieuwe voorbeeldfuncties
De input uit deze gespreksessies is van groot belang omdat het uitgangspunt is om samen met de sector, dus met medewerkers uit de sector, het nieuwe voorbeeldmateriaal te ontwikkelen. De resultaten van de gesprekken leiden tot een advies aan de stuurgroep. Het streven is om het nieuwe voorbeeldmateriaal rond de zomerperiode gereed te hebben en daarna voor te leggen aan de CAO-tafel.