Onderwijspersoneel en long covid

geplaatst in: Geen categorie | 0

Mensen met het post-COVID-syndroom meestal volledig arbeidsongeschikt.
In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV 1.239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met langdurige coronaklachten. In het merendeel van de gevallen zijn deze medewerkers volledig arbeidsongeschikt verklaard. Lees meer bij Voion.

Intussen toont onderzoek van de Arbo Unie aan dat onderwijspersoneel vaker en langer ziek is vanwege corona dan medewerkers in andere sectoren. Vooral het aantal langdurig zieken met long covid in het onderwijs stijgt.

Ook de ziekteverzuimcijfers van DUO, die Voion ieder jaar publiceert, bevestigen het beeld uit de jaarverslagen van de onderwijsinstellingen dat vanaf 2020 een stijging van de gemiddelde ziekteverzuimduur is te zien.

Noodzaak collectieve regeling long covid onderwijspersoneel. 
De FvOv pleit met de andere bonden voor betere regelingen voor onderwijspersoneel met het post-COVID-syndroom. Samen met AOb, CNV Onderwijs, FNV en AVS roept de FvOv de ministers Wiersma en Dijkgraaf (OCW) en Van Gennip (SZW) op tot compensatie en inkomensbescherming van onderwijspersoneel dat kampt met long covid. In deze brief wordt nogmaals de noodzaak onderstreept van een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling en compensatiemaatregelen voor werknemers die long covid hebben opgelopen.