Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus

geplaatst in: Geen categorie | 0

Ondanks dat in Nederland alle maatregelen tegen het coronavirus zo goed als helemaal zijn opgeheven, blijft de infectieziekte COVID-19 op de achtergrond aanwezig. Met de invoering van het Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs en de daaruit voortvloeiende draaiboeken, zijn scholen nu beter voorbereid op een eventuele volgende uitbraak van het coronavirus.

Voion heeft als aanvulling daarop de Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus gemaakt. De Arbowet stelt namelijk andere eisen aan te nemen maatregelen bij een nieuwe uitbraak dan het Sectorplan COVID-19. Tevens is er een maatregelenmatrix gemaakt waarin maatregelen uit de twee verschillende regelgevingen (Sectorplan en RI&E) zijn samengebracht.

Meer informatie en de handreiking verdiepende RI&E coronavirus