VCP over de conceptwet Toekomst Pensioenen

geplaatst in: Geen categorie | 0

vcp nvopDrukke week met betrekking tot nieuwe wet pensioenen in Tweede Kamer

Er is veel beweging met betrekking tot de conceptwet Toekomst Pensioenen die nu voorligt in de Tweede Kamer. 14 december verscheen alweer de vierde Nota van Wijziging op die wet, naar aanleiding van de extra ingelaste artikelsgewijze behandeling tussen de eerste en tweede termijn. Op 15 december begon de Tweede Kamer aan de behandeling van de tweede termijn. Wanneer de vragen van de Tweede Kamer afdoende zijn beantwoord, kan er worden overgegaan tot stemmingen.

Lees meer bij VCP

Advies uitwerking afspraken pensioen en zelfstandigen laat langer op zich wachten

Op 19 december heeft de Stichting van de Arbeid aan minister Schouten in een brief laten weten dat het advies dat de uitwerking gaat bevatten van de gemaakte afspraken in het pensioenakkoord inzake pensioen en zelfstandigen langer op zich laat wachten. Hiernaar werd vorige week door de Tweede Kamer gevraagd tijdens de plenaire behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen. Niet dit jaar, maar in het voorjaar van 2023 komt het advies dat een belangrijk deel van de afspraken van het Pensioenakkoord aangaande pensioen voor zelfstandigen in de tweede pijler (arbeidsgerelateerd pensioen) moet uitwerken. Voor de VCP is het belangrijk dat hier begin volgend jaar met prioriteit aan wordt gewerkt, zodat de wetgever vervolgens direct aan de slag kan gaan met de benodigde wetgeving.

Lees meer bij VCP