Maatregelen duurzame inzetbaarheid VO

geplaatst in: Geen categorie | 0

Er zijn steeds meer werknemers die langer moeten doorwerken. Dat vraagt om een aanpassing van het personeelsbeleid waarbij scholen werknemers, zowel jong als oud, stimuleren én faciliteren om langer en met (meer) plezier te werken om te voorkomen dat er tekorten in de personeelsvoorziening ontstaan. Een inventarisatie van duurzame inzetbaarheidsmaatregelen van scholen is nu te raadplegen via Voion.

Voion voerde in 2021 een sectoranalyse uit naar de belangrijkste ontwikkelingen en problematiek rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Hieruit blijkt dat er bij werkgevers en werknemers behoefte is aan een overzicht van wat scholen op dit moment doen aan duurzame inzetbaarheid, ter inspiratie. De inventarisatie en review van duurzame inzetbaarheidsmaatregelen in het voortgezet onderwijs die Voion nu heeft uitgevoerd, heeft geleid tot een overzicht van regelingen en praktijkvoorbeelden. Het gaat om een brede inventarisatie, van maatregelen op landelijk en sectoraal niveau tot op het niveau van scholen, teams en individuele medewerkers.

Het overzicht van DI-maatregelen op VO-scholen is een hulpmiddel voor een gesprek tussen medewerkers en hun leidinggevende en kan helpen om passende, onderbouwde inzetbaarheidsmaatregelen te treffen op schoolniveau. Het overzicht is niet uitputtend en wordt actueel gehouden en eventueel aangevuld met nieuwe maatregelen.

Lees meer bij Voion:

  • over de sectoranalyse 2021;
  • de infographic Duurzame Inzetbaarheid (DI);
  • en het overzicht van DI-maatregelen.