Lerarentekorten stijgen naar 9700 fte!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 12 december 2022 verscheen de trendrapportage over de onderwijsarbeidsmarkt 2022. Hierin zijn de meest actuele cijfers over de onderwijsarbeidsmarkt te vinden. Uit deze gegevens blijkt dat het tekort aan leraren in het onderwijs op sommige plekken nog veel groter is dan gevreesd.

Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv: “We wisten dat de tekorten in het onderwijs groot zijn, dat horen we dagelijks uit verhalen van onze collega’s in het veld. Zij kampen met te grote klassen en een te hoge werkdruk maar proberen desondanks zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen.”

Helaas zijn de perspectieven op de langere termijn bepaald niet geruststellend. Dit is voor alle direct betrokkenen in het onderwijs en voor de samenleving een zeer zorgwekkend beeld. In dat licht moet ook het werkplan Samen voor het beste onderwijs gelezen worden. Werknemersorganisaties, werkgevers en opleidingen presenteren daarin een aantal mogelijke acties die helpen de tekorten en de werkdruk te bestrijden. In de komende tijd zullen de actielijnen met de achterbannen nader worden verkend op draagvlak en verdere uitwerking.

De ministers nemen in hun Decemberbrief lerarenbeleid d.d. 13 december de aanbevelingen uit het advies van Lodewijk Asscher Kinderen eerst over met betrekking tot het samenwerken in de onderwijsregio’s. Deze samenwerking zou een loket moeten bieden voor alle regionale ontwikkelingsmogelijkheden maar ook een rol spelen in het werven, begeleiden en matchen van onderwijspersoneel. Voor de aansturing daarvan richt het ministerie een ‘slagvaardige landelijke organisatie’ in, die zich toespitst op het lerarentekort.

Of het allemaal genoeg is valt nog te bezien, het is wel goed dat er nu echt actie lijkt te worden ondernemen. We (FvOv/NVOP) gaan hierover in de komende tijd met de achterban verder in gesprek.