Actieplan Mind Us: het gaat om jou!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Onderzoeken laten verontrustende cijfers zien over de mentale gezondheid van onze jongeren. Jonge mensen ervaren een steeds hogere druk om te presteren. Faalangst, stress, depressieve klachten en eenzaamheid; ze nemen helaas toe.

In maart is de Stichting MIND Us gelanceerd. MIND Us gunt alle jongeren de kans om zich veerkrachtig te ontwikkelen. Dat kan alleen als ze grip krijgen op hun mentale gezondheid en hulp weten te vinden als dat nodig is. Jongeren verdienen onvoorwaardelijke steun en hulp om mentaal gezond te blijven. Dat begint heel simpel met een luisterend oor en een eerlijk gesprek. Mind Us roept op om jonge mensen op weg te helpen naar een gezonde toekomst!

Een van de actieprogramma’s van Mind Us is gericht op Onderwijs en opleiding.
Kinderen en jongeren gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in hun vel zitten en zich veilig voelen op school. Scholen en vervolgopleidingen hebben hier invloed op door het pedagogisch klimaat op de school of opleiding bewust vorm te geven. Welbevinden is bevorderend voor het leren. Maar ook andersom: het krijgen van goed onderwijs is bevorderend voor het welbevinden van kinderen en jongeren, de relatie tussen welbevinden en leerresultaten is dynamisch én wederkerig.

Wat is nodig volgens de jongeren?

  • Zie mij als persoon en niet alleen mijn cijfers en prestaties.
  • Zet binnen het onderwijs structureel in op het mentaal welbevinden van leerlingen.
  • Leid leerkrachten op en ondersteun ze al vertrouwenspersoon.
  • Leer ons over onze mentale en fysieke gezondheid.
  • Je authentieke zelf kunnen zijn, offline én online; je bent jezelf en niet het perfecte plaatje. Falen is geen optie, maar een recht.

De actieprogramma’s op de website van Mind Us