FvOv-uitnodiging voor P(G)MR-leden

geplaatst in: Geen categorie | 0

Wat zijn de implicaties op jouw school van de cao-VO 2022?

De FvOv organiseert, voor de leden van de aangesloten onderwijsvakorganisaties zoals NVOP, een aantal fysieke bijeenkomsten en online vragenuurtjes voor P(G)MR leden waarin ruimte is om vragen te stellen over de implicaties van de cao-VO. Met name over de werkdrukmiddelen.

Tijdens de fysieke bijeenkomsten nemen we de presentatie samen door en behandelen we jullie vragen hierover. Omdat we ruim tijd uittrekken voor de fysieke bijeenkomsten is er tijdens deze bijeenkomsten ruimte om in te gaan op schoolspecifieke zaken. Welke acties zijn nodig? Hoe ziet het tijdpad van beslismomenten eruit?

Ter voorbereiding
Voorafgaand aan deelname aan de bijeenkomsten of vragenuurtjes vragen we om een presentatie op You Tube, de powerpointpresentatie en de veelgestelde vragen te bekijken op de website van de FvOv.

De FYSIEKE bijeenkomsten zijn

  • op woensdag 14 en maandag 19 december 2022
  • van 13:00-16:00 uur
  • in Zeist.

N.B. voor de fysieke bijeenkomst is aanmelden via de FvOv-site noodzakelijk.

De ONLINE vragenuurtjes zijn

  • op woensdag 14 december 2022 van 19:00-20:00 uur
  • op maandag 19 december 2022 van 19:00-20:00 uur
  • op dinsdag 20 december 2022 van 17:00-18:00 uur

Steek je licht op bij deze informatieve bijeenkomsten. Leden van NVOP zijn van harte welkom!