Passend Onderwijs 2022: Verbeteraanpak en Handreiking

geplaatst in: Geen categorie | 0

Er komt veel informatie af op samenwerkingsverbanden. Het document Maatregelen verbeteraanpak Passend Onderwijs 2022 geeft een overzicht van ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond passend onderwijs onder meer voortkomend uit de verbeteraanpak passend onderwijs. De inhoud van dit document is aangeleverd door het ministerie van OCW.

Samen naar School-initiatieven
De Handreiking Samen naar School-initiatieven voorziet het veld van belangrijke informatie en concrete tips bij het inrichten van gespecialiseerd onderwijs binnen reguliere scholen. In de periode september – december 2022 faciliteert het Steunpunt Passend Onderwijs de beweging die met deze handreiking in gang wordt gezet. Een naar vanzelfsprekender samenwerking, en uiteindelijk een naar meer inclusie.