Examens 2023

geplaatst in: Geen categorie | 0

De minister heeft besloten om de exameneisen weer te herstellen naar de normale situatie. Versoepelingen zoals de ‘duimregeling’, een extra herkansing en een derde tijdvak verdwijnen. Wel worden kleinere maatregelen getroffen ten behoeve van de flexibiliteit van scholen en leerlingen.

De eerste maatregel is het verlengen van het tweede tijdvak naar tien dagen. Leerlingen leggen hun examens, zoals normaal, in principe voor het eerst af in het eerste tijdvak, maar ziekte en quarantaine tijdens het eerste tijdvak kan zo beter worden opgevangen. Ook worden de afnameperiodes van de digitale flexibele examens in het vmbo en het cspe verlengd tot aan de laatste schooldag van de laatste vakantieregio. Hierdoor hebben scholen en leerlingen meer tijd voor de examens.

De FvOv was in gesprekken met OCW van mening dat leerlingen duidelijk met de gevolgen van Covid-19 te maken hebben gehad. Maar het is ook belangrijk dat de kennis en vaardigheden van de leerlingen op orde zijn bij het verlaten van een school, opdat de kansen in het vervolgonderwijs gewaarborgd blijven. Om die reden waren we tegen de ‘duimregeling’ die een merkbaar effect had op de motivatie, het strategisch leergedrag en de vaardigheden van leerlingen. Om toch recht te doen aan de problemen die leerlingen hebben ondervonden in de laatste jaren, heeft de FvOv wel vol ingezet op het toestaan van een tweede herkansing. Helaas heeft de minister hier geen gehoor aan gegeven.

Kamerbrief minister Wiersma d.d. 21 november 2022

Bijlagen bij de Kamerbrief