Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor jouw school?

geplaatst in: Geen categorie | 0

Via het Onderwijsakkoord is er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de verlichting van werkdruk. 50% van de werkdrukmiddelen die de school ontvangt wordt via de collectieve aanpak uitgegeven. In de CAO-VO zijn afspraken gemaakt over de besteding van deze middelen. Wat betekenen deze cao-afspraken over werkdrukverlichting voor jouw school?

De werknemers zijn hierbij gezamenlijk aan zet en gaan met elkaar in overleg over het nemen van maatregelen om de werkdruk te verminderen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan extra ondersteuning in de klas, ten behoeve van leerlingenbegeleiding of om de lasten van bepaalde taken te verminderen (zoals mentoraat of surveillance). Van belang is in ieder geval dat steeds gekeken wordt naar de school specifieke situatie, zodat werknemers daar zoveel mogelijk in staat gesteld worden om te doen wat ze het beste doen; het verzorgen van goed onderwijs.

Volledige artikel bij Voion

Overzichtelijke folder over de betekenis van de cao-afspraken over werkdrukverlichting

Rechtstreeks naar Voion dossier CAO VO werkdrukmiddelen