Kaders of details: de Tweede Kamer buigt zich over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

geplaatst in: Geen categorie | 0

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) werd op woensdag 2 november 2022 in de Tweede kamer besproken. Verschillende onderwerpen waar de CMHF al langer aandacht voor vraagt kwamen aan de orde.

De WTP is een nadere uitwerking van het pensioenakkoord uit juni 2019. Dat akkoord bevat de doelen waaraan het nieuwe stelsel zou moeten voldoen. Om de doelen te kunnen behalen is er een stelselwijziging en daardoor ook een wetswijziging nodig. De WTP is al een aantal keer besproken met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Financiën. In september en oktober gingen de Kamerleden met minister Schouten in gesprek, waarna er nota’s van wijzigingen volgden. Voor de liefhebbers, alles was live te volgen en is ook terug te kijken, maar bereid je voor op een lange zit! Zoals de voorzitter al zei: “Ik dank de kijkers thuis, die natuurlijk een uur of 50 lang onafgebroken dit wetgevingsoverleg hebben gevolgd.”

Risico’s
Met vierkante oogjes heeft de CMHF samen met de VCP dit traject gevolgd. We blijven de risico’s die wij zien in de WTP onder de aandacht brengen. Het is nadrukkelijk niet in onze handen, maar in die van de Tweede Kamer. We zien daar een tweedeling. Een deel van de Kamerleden focust op de grote kaders en wil het daarbinnen aan de pensioenfondsen en verzekeraars laten. Het andere deel vraagt om nadere uitwerking en wil de gevolgen voor de deelnemers nu al in kaart hebben. Die verdeling loopt grotendeels langs de lijn van regeringspartijen versus oppositie.

Volledige terugkoppeling van de CMHF over de politieke behandeling op 2 november jl.