Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor u?

geplaatst in: Geen categorie | 0

De Tweede Kamer besluit dit najaar over de pensioenwet waarmee het Nederlandse pensioenstelsel wordt vernieuwd. Het ABP beantwoordt de vijf meest gestelde vragen over het toekomstige pensioenstelsel.

1. Gaat mijn pensioen veranderen in het vernieuwde pensioenstelsel?
De rekenregels waarmee uw pensioenfonds uw pensioen berekent, worden anders. Uw pensioen gaat met de beurzen meebewegen. Als het goed gaat met de economie, dan kan uw pensioen sneller omhoog. Als het minder goed gaat, dan ziet u dit ook terug in uw lagere persoonlijke pensioenvermogen of pensioeninkomen.

2. Hoe kan het dat mijn pensioen wordt aangepast? Ik heb het toch zelf opgebouwd, en er zelf voor betaald?
Het klopt dat u samen met uw werkgever premie voor uw pensioen heeft ingelegd [voor gepensioneerden] of op dit moment nog altijd inlegt [niet-gepensioneerden]. Uw pensioen is van u. Vakbonden, de overheid en werkgevers maken afspraken over pensioenen. Daarmee is uw pensioen aan collectieve wetten en regels gebonden. Die regels maken de pensioenen zo eerlijk mogelijk voor iedereen. Als uw pensioen overgaat naar het vernieuwde stelsel, gelden de nieuwe regels ook voor u.

3. Hoe kan ik zelf controleren hoe hoog mijn pensioen zou moeten zijn?
De precieze rekenregels zijn nog niet bekend. Als wel bekend is hoe uw pensioenvermogen en -inkomen precies worden berekend, vertellen wij u meer. Dan kunt u zelf kijken hoe u ervoor staat.

4. Wordt er straks nog wel collectief belegd?
In het vernieuwde pensioenstelsel heeft u uw persoonlijke pensioenvermogen. Dit vermogen wordt collectief belegd. Zo houden we de voordelen van samen beleggen.

5. Wat als mijn pensioen lager wordt dan ik verwacht?
Vraag u eerst af hoeveel pensioen u later nodig heeft. En of u echt te weinig pensioen hebt opgebouwd. Na uw pensionering heeft u misschien ook minder uitgaven. En ook al beweegt uw pensioen mee met de beurzen, uw pensioenfonds zorgt er met een financiële buffer voor dat uw pensioeninkomen zo weinig mogelijk omlaag gaat.

Bron: CMHF Pensioen Post