VCP over de Wet Toekomst Pensioenstelsel

geplaatst in: Geen categorie | 0

vcp nvopDe Tweede Kamer is begin oktober 2022 begonnen met de parlementaire behandeling van de nieuwe pensioenwet. De VCP komt met een update over zaken die hun tot nu toe zijn opgevallen. De Wet Toekomst Pensioenstelsel (WTP) draait om het nieuwe pensioenstelsel, dat in 2027 van kracht moet worden. De beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2023 is echter erg ambitieus en geen doel op zich. Een goede inhoudelijke behandeling door zowel de Tweede als Eerste Kamer moet voorop staan, volgens de VCP.

Persoonlijk pensioenvermogen
Naast de WTP is er ook lagere wet- en regelgeving, die later in het parlement wordt behandeld. Belangrijk onderdeel van het nieuwe stelsel is dat aanspraken van pensioendeelnemers worden omgezet in meer individueel pensioenvermogen, waarbij de pensioenen makkelijker omhoog kunnen en indien het economisch minder gaat ook naar beneden. De belofte op een bepaalde uitkering wordt losgelaten. Daardoor hoeven er geen hoge buffers meer te worden aangehouden. Daardoor kan er niet meer, maar wel eerder rendement worden uitgedeeld, wat de kans op een hoger pensioen afhankelijk van de economie kan vergroten.

De VCP volgt de politieke beraadslagingen over compensatie met de nodige zorg, omdat er van meet af aan gedoe over is geweest. Het gaat om grote hoeveelheden geld, met name mensen van rond de 40 dreigen door de verandering in pensioenopbouw benadeeld te worden.

Lees meer bij de VCP