Verticale scholengemeenschappen, de wetswijziging BHB en de MR

geplaatst in: Geen categorie | 0

Wat verandert er voor de medezeggenschap op vo-scholen die onderdeel van een verticale scholengemeenschap (vsg) zijn of worden? De Wms is niet (meer) van toepassing op een vo-school in een vsg, met uitzondering van onderdelen die betrekking hebben op de ondersteuningsplanraad (passend onderwijs).

Op 1 augustus 2022 is het tweede deel van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (Wet BHB) in werking getreden. Deze wet geeft mbo-instellingen en vo-scholen meer ruimte om samen te werken in een  (vsg). Dit kan helpen bij het opvangen van dalende leerlingen- en studentenaantallen in het beroepsonderwijs. Een deel van deze wet is al ingegaan per 1 januari 2022.

Om ouders, leerlingen en personeel meer inzicht in de gevolgen voor medezeggenschap te geven ontwikkelde Sterk Medezeggenschap in samenwerking met het ministerie van OCW de handreiking Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs en de gevolgen voor medezeggenschap.

Meer informatie over medezeggenschap (algemeen en i.v.m. met vsg)