Onderzoekskaders onderwijsinspectie bijgesteld per 1 augustus 2022

geplaatst in: Geen categorie | 0

De ministers van onderwijs hebben de bijgestelde onderzoekskaders vastgesteld zoals die per 1 augustus 2022 gelden in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.
De inspectie stelt jaarlijks de kaders bij, om ze aan te passen op veranderde en nieuwe wet- en regelgeving. De bijstelling van dit jaar is iets uitgebreider dan andere jaren vanwege het coalitieakkoord, dat de basis vormt van het huidige kabinet.

Om de paar jaar herziet de Onderwijsinspectie de kaders grondig. Nu wordt er gewerkt met die grondige herziene versie van 2021 waaraan de bijstellingen 2022 zijn gedaan.

De bijgestelde onderzoekskaders per augustus 2022