Nieuwe website www.onderwijsgeschillen.nl

geplaatst in: Geen categorie | 0

De complexe wereld van wetten en procedures begrijpelijk weergegeven!

Het is niet eenvoudig om als ouder, leerling, student of werknemer in het onderwijs te weten waar je terecht kunt met je klacht, bezwaar of beroep.
Ook voor een school is het best lastig om iemand die aan de bel trekt volgens de goede procedure te helpen.
De overheid heeft namelijk – met de beste bedoelingen – veel verschillende instanties en procedures ingesteld die kunnen helpen bij het oplossen van problemen en conflicten in het onderwijs.

Voorbeelden van complexe procedures

  • Een ouder met een klacht – bijvoorbeeld over een thuiszittend kind – kan nu tegelijkertijd naar de vertrouwenspersoon in de school, naar de onderwijsconsulent, naar de schoolleider, naar het bevoegd gezag (overkoepelend schoolbestuur), naar de klachtencommissie, naar de Geschillencommissie passend onderwijs, naar de Inspectie van het Onderwijs, naar de Commissie voor het melden van een misstand en inbreuk op het Unierecht (vo), naar de Kinderombudsman, naar het College voor de Rechten van de Mens en naar de rechter.
  • Een leerkracht van een school ervaart ongewenst gedrag. De leerkracht kan nu tegelijkertijd naar de vertrouwenspersoon in de school, naar de arbo-arts, naar de direct leidinggevende, naar de personeelsadviseur, naar de medezeggenschapsraad, naar het (college van) bestuur, naar de klachtencommissie, naar de Inspectie van het Onderwijs, naar het Huis voor Klokkenluiders, naar het College voor de Rechten van de Mens en naar de rechter.

Onderwijsgeschillen maakt die complexe wereld van wetten en procedures begrijpelijker. Vanaf nu ook met een nieuwe website voor iedereen in het onderwijs. Zowel juridische professionals en beleidsmakers,
als leerlingen en ouders moeten zich gehoord en geholpen voelen bij Onderwijsgeschillen.

De website is net zoals onze organisatie en commissies onpartijdig en gericht op het zo goed mogelijk behandelen van klachten, bezwaren en beroepen in het onderwijs.