Laat onderwijs doorgaan en zie onderwijs als vitale sector

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op dit moment is het coronavirus niet meer dominant aanwezig in het maatschappelijk leven. Het kan echter zijn dat dit in de komende maanden verandert en wij weer geconfronteerd worden met veel besmettingen en alle gevolgen daarvan. Een groot aantal adviesorganen, waaronder de Onderwijsraad, heeft zich gebogen over de keuzes die voorliggen als het coronavirus weer opleeft.

Twee aandachtspunten zijn essentieel: benut de goede tijden om de slechte tijden te doordenken én zorg voor een brede maatschappelijke afweging van maatregelen en ontwijk de ingewikkelde keuzes daarbij niet.

In de gezamenlijke rapportage Coronascenario’s doordacht; Handreiking voor noodzakelijke keuzes doordenken de adviescolleges vijf scenario’s: verkoudheid, griep+, externe dreiging, continue strijd en worst case. Om Nederland te helpen goed voorbereid te zijn, zijn deze scenario’s verder uitgewerkt voor verschillende maatschappelijke domeinen en beleidsvragen.

De vijf scenario’s in filmpjes

De Onderwijsraad heeft de vijf scenario’s doordacht voor het onderwijs. Hoe kunnen kabinet en onderwijsinstellingen zich in ieder scenario voorbereiden en reageren op virusontwikkelingen? De raad stelt als uitgangspunt dat het onderwijs in alle scenario’s doorgaat, inclusief stages, praktijkleren, toetsen en examens. En dat onderwijs bij brede maatschappelijke afwegingen wordt gezien als een vitale sector.

De boodschap aan het kabinet is: doe wat nodig is om daarvoor te zorgen. Schaar leraren bijvoorbeeld onder de voorrangsgroepen in de vaccinatiestrategie. Want in de vitale sector onderwijs hebben leraren en docenten een cruciaal beroep. Daarnaast kan het kabinet nu, in goede tijden, zorgen voor een noodplan voor het afnemen van toetsen en examens, voor flexibele capaciteit in gebouwen als we weer afstand moeten houden en zorgen dat de ventilatie op scholen op orde is.

Onderwijsinstellingen kunnen de scenario’s ook benutten bij hun voorbereiding. Wat heeft op welk moment aandacht nodig? Besturen kunnen bijvoorbeeld nu al bovenschoolse afspraken maken en afspraken met de kinderopvang voor de opvang van (kwetsbare) leerlingen.