Coronabesmetting: RI&E en sectorplan PO/VO

geplaatst in: Geen categorie | 0

Met de invoering van het Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs hebben sociale partners besloten om, bij een eventuele opleving van het coronavirus, vooralsnog de (inmiddels vervallen) coronanorm niet meer opnieuw op te nemen in de Arbocatalogus-VO. De Arbowet blijft echter onverkort van kracht. Dit betekent dat bij een wijziging van het besmettingsrisico door corona, ook de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aangepast moet worden.

Sectorplan COVID-19
Op 1 juli 2022 is de ministerraad akkoord gegaan met het Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs. Een van de uitgangspunten van het Sectorplan COVID-19 is dat ook bij een opleving van het coronavirus, leerlingen fysiek naar school blijven gaan. Het Sectorplan COVID-19 beschrijft daartoe – op basis van het aantal besmettingen – vier scenario’s, van weinig tot geen corona-besmettingsrisico (donkergroen) tot en met een groot corona-besmettingsrisico (rood).

Bij het arbeidsmarkt & opleidingsfonds Voion vind je alles over scenario’s, op- en afschalen door het kabinet, draaiboeken, Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), en de verschillen tussen de draaiboeken en de RI&E.
Én het advies: Gebruik eigen ervaring bij opstellen coronadraaiboek en RI&E