Vierde tussenadvies wetenschappelijke curriculumcommissie

geplaatst in: Geen categorie | 0

De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft het vierde tussenadvies opgeleverd: Structuur en regelmaat – Naar een systeem voor periodiek curriculumonderhoud van het funderend onderwijs.
In dit advies benadrukt de commissie dat er een systeem van periodieke herijking voor het curriculum in de wet moet worden vastgelegd.

Nederland kan zich niet veroorloven dat het onderhoud van het curriculum niet op orde is. Er is een structuur van periodiek curriculumonderhoud nodig. Een systemische, cyclische aanpak die zorgt voor regelmaat en heldere procedures voor alle betrokkenen. Leraren en schoolleiders moeten ruimte en tijd krijgen om hun curriculumbekwaamheid verder te ontwikkelen. Het is belangrijk hun stem te laten horen in zowel de uitwerking als evaluatie van het landelijk curriculum. De informatie die nodig is voor de besluitvorming over het curriculum heeft meer structuur nodig.

De commissie is tot de overtuiging gekomen dat om dit te realiseren de inrichting van een permanent en onafhankelijk college voor het curriculum nodig is. Een college met de taak te adviseren over periodiek curriculumonderhoud en over het functioneren van de curriculumketen.