€140 miljoen voor extra aanpak verbetering ventilatie

geplaatst in: Geen categorie | 0

Het ministerie van OCW komt met een maatwerkregeling van € 140 miljoen om noodzakelijke urgente ventilatieproblemen in scholen op te lossen. Voldoende frisse lucht in de klas is goed voor de leerprestaties, tegen de verspreiding van (corona)virussen en vormt de basis voor een gezonde werkplek. Daarom is het noodzakelijk dat scholen zicht hebben op hoe het staat met de ventilatie op school en dat deze wordt verbeterd als blijkt dat die niet op orde is. Naast de aanschaf van CO2-meters en de inzet van hulpteams kunnen scholen nu ook gebruik maken van de maatwerkregeling om te voldoen aan de wettelijke eisen voor de luchtkwaliteit.

Maatwerkregeling ventilatie in scholen
Schoolbesturen kunnen via deze maatwerkregeling maximaal 60% financiering vanuit de Rijksoverheid aanvragen. Veel scholen en gemeenten hebben de afgelopen tijd de ventilatie al verbeterd vanuit de ‘Regeling specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen’ (SUViS-regeling). De maatwerkregeling is een vervolg hierop en wordt gezien als een vangnet. Scholen die hun ventilatieproblemen met eigen middelen of met cofinanciering van gemeenten kunnen oplossen, worden dan ook geacht géén gebruik te maken van de maatwerkregeling.

Aanschaf CO2-meters
Minister Wiersma heeft al eerder met het Gezamenlijk actieplan voor snelle verbetering van ventilatie op scholen geld beschikbaar gesteld om in ieder klaslokaal in Nederland een CO2-meter op te hangen. De CO2-meter is een hulpmiddel om de luchtkwaliteit in de klas te monitoren en indien nodig (ventilatie)maatregelen te nemen. Als uw school nog geen CO2-meters heeft in alle klassen, schaf ze dan alsnog aan en instrueer docenten in het gebruik ervan. Daarbij kan tevens de handreiking ‘Optimaal Ventileren op scholen‘, waarin tips en adviezen staan, in elke klas opgehangen worden.

Hulpteams Ruimte-OK
Voor vragen, hulp en advies over ventilatie, kunnen scholen terecht bij experts van het kenniscentrum Ruimte-OK via de hulplijn 0800 0224402 en www.ventilatiehulp.nl. De teams leggen op school uit hoe bestaande systemen zo optimaal mogelijk kunnen werken en wijzen op mogelijkheden om de ventilatie te verbeteren. Ook kunnen zij inschatten wat er op de langere termijn aanvullend nodig is om de ventilatie op orde te krijgen.

Bron: ministerie van OCW