Definitieve cao-teksten PO en MBO gepubliceerd

geplaatst in: Geen categorie | 0

Na het afsluiten van de bijzondere cao waarin de beloning tussen PO en VO werd gelijkgetrokken, zijn sociale partners opnieuw tot een aantal afspraken gekomen.

Partijen hebben afspraken gemaakt over:

  • Een generieke loonstijging (vanwege het overeengekomen cao-akkoord voor de cao vo);
  • Ouderschapsverlof (vanwege de nieuwe wettelijke mogelijkheden die op 2 augustus 2022ontstaan);
  • Professionalisering gericht op het aanleren van basisvaardigheden van leerlingen (vanwege de afspraak en de middelen hierover in het onderwijsakkoord).

Definitieve tekst cao-po 2022

Cao-mbo

Definitieve tekst van de cao-mbo 2022-2023

Overzicht van de financiële arbeidsvoorwaarden