Bij NRO: Werken aan onderwijsverbetering voor het VO

geplaatst in: Geen categorie | 0

Begin dit jaar publiceerde het NRO de Leidraad Werken aan Onderwijsverbetering (PO) ‘Evidence-informed naar een lerende organisatie in het primair onderwijs – Weten wat werkt en waarom’.
De Leidraad, poster en bijbehorende tools zijn te vinden op deze pagina op onderwijskennis.nl.

Inmiddels is gebleken dat er ook in het VO veel belangstelling is voor de Leidraad. Maar daarvoor is wel een lichte vertaalslag naar de sector nodig.
Graag wil NRO daar in 2022 gevolg aan geven. Voor de zomervakantie willen we starten met een brede sessie met mensen uit het VO om te bespreken welke aanpassingen nodig zijn. Daarna bepalen we het vervolgtraject. Daarvoor zoeken we op korte termijn een aantal docenten en team-/schoolleiders in het VO die hieraan mee willen werken.

NRO zoekt mensen werkzaam in het vmbo/ havo/vwo, uit het hele land, liefst vanuit verschillende schoolvakken/clusters.

Wie zoeken we?
Docenten (teacher leaders) en team/schoolleiders in het voorgezet onderwijs met een leidende rol in onderwijsvernieuwing.
We zoeken mensen met de volgende kwaliteiten:

 • Is goed op de hoogte van en heeft ervaring met onderwijsvernieuwing in de school
 • Heeft een breed netwerk in het VO om kennis op te halen en om de Leidraad te delen
 • Is goed op de hoogte van de belangrijkste actuele ontwikkelingen in het onderwijs
 • Heeft affiniteit met (onderwijs)onderzoek en maakt zelf gebruik van (kennis uit) onderzoek

Wat vragen we?
We vragen van hen het volgende:

 • 3 (online) bijeenkomsten van 2 u (juni, september, oktober/november), plus voorbereiding
 • 2 x schriftelijk feedback geven op de Leidraad
 • Ervaring inbrengen
 • Input geven voor praktijkvoorbeelden en tools
 • Feedback ophalen in eigen achterban
 • Netwerk inzetten voor bekendmaking en verspreiding
 • Geschatte inzet buiten de bijeenkomsten om ca. 12 u.

Wat hebben we te bieden?
We bieden een inspirerende omgeving, waarin je samen met collega’s en experts uit wetenschap en onderwijs op gelijkwaardige voet gaat nadenken over onderwijsverbetering. Je krijgt de mogelijkheid om je eigen expertise in te brengen. Deelname kan een stimulans zijn om in de eigen school met onderwijsvernieuwing en onderzoek aan de slag te gaan.
Er is een financiële vergoeding per bijeenkomst (incl. voorbereidingen).

Wanneer en waar?
De eerste bijeenkomst is op 29 juni van 14:00-16:00 u online.
Daarna bepalen we het vervolgtraject, en worden data voor de vervolgbijeenkomsten gepland. Streven is publicatie van de Leidraad rond de jaarwisseling 2022/2023.

Gevraagde voorbereiding 1e bijeenkomst: doornemen Leidraad Werken aan Onderwijsverbetering. Evidence-informed naar een lerende organisatie in het primair onderwijs. En bedenken welke aanpassingen (op hoofdlijnen) er nodig zijn voor het VO.

De volledige Leidraad PO

Aanmelden of vragen:
Hanneke de Weger, NRO – h.deweger@nwo.nl, 06-51840070