Kamerbrief curriculumvernieuwing aan Tweede Kamer

geplaatst in: Geen categorie | 0

Minister Wiersma heeft voorafgaand aan het commissiedebat op 6 april jl. een brief over de curriculumherziening aan de Tweede Kamer gestuurd.

Op 15 maart jl. heeft de FvOv/NVOP er, samen met de AVS, CNV Onderwijs en het Platform VVVO, in een brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW voor gepleit dat in het vervolgtraject van de curriculumvernieuwing, naast alle examenprogramma’s in de bovenbouw, ook de kerndoelen van het PO en de onderbouw VO geactualiseerd worden. Om in een nieuw curriculum de vakinhoud te waarborgen, is daarbij een actieve betrokkenheid van leraren, schoolleiders, ondersteuners en deskundigen vanuit alle disciplines onmisbaar, op basis van het model dat nu voor de actualisering van de examenprogramma’s is gekozen.

Onze gezamenlijke brief inzake curriculumvernieuwing d.d. 15 maart 2022.

De brief aan de Tweede Kamer van minister Wiersma d.d. 4 april 2022.