Stimuleringsregelingen en Podcasts van Gezonde School

geplaatst in: Geen categorie | 0

Gezonde leerlingen en studenten presteren vaak beter op school. Wil jij een gezonde leefstijl in het DNA van jouw school?
Het aanbod Gezonde School met onder meer stimuleringsregelingen en informatievoorziening kan hierbij helpen.

Gezonde School, de podcasts
Van schermgebruik tot seksualiteit en van middelengebruik tot voeding: scholen spelen een sleutelrol in hoe leerlingen en studenten hiermee omgaan. Hoe kun je leerlingen en studenten helpen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl? Wat werkt en waarom? Tien weken lang verscheen er een nieuwe aflevering van de podcastserie. In iedere aflevering komt een ander aspect van een gezonde leefstijl aan bod.

Aanvragen stimuleringsregelingen loopt tot en met 19 april
Van maandag 7 maart tot en met dinsdag 19 april 2022 kunnen scholen via Mijngezondeschool.nl een aanvraag voor een drietal stimuleringsregelingen indienen. Het ondersteuningsaanbod Gezonde School is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

De ondersteuning bestaat uit:

  • een geldbedrag van € 3.000,- per school;
  • scholingsaanbod voor de Gezonde School-coördinator;
  • gemiddeld 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst.

Waar kan het geldbedrag kan voor gebruikt worden? Lees meer op GezondeSchool.nl

Het programma Gezonde School is een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland.
Binnen het programma is sprake van een nauwe samenwerking met onder meer de GGD’en, thema-instituten, vakverenigingen en maatschappelijke organisaties op het gebied van een gezonde leefstijl.
De ministeries van VWS, OCW, SZW en LNV maken het programma Gezonde School financieel mogelijk.