Twee jaar langere bestedingstermijn voor NPO

geplaatst in: Geen categorie | 0

De bestedingstermijn van het NPO is met twee jaar verlengd. Een deel van het geld wordt anders verdeeld. Dat kondigde minister Wiersma aan in de Kamerbrief ‘Bijsturing NP Onderwijs: verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn‘.

Meer tijd
Het geld uit het programma kan nu ook worden ingezet in de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025, als dat nodig is. Dit geeft scholen meer ruimte om het geld voor de juiste maatregelen in te zetten. Hoeveel tijd en ruimte hiervoor nodig is, verschilt per school. Scholen weten ruim voor volgend schooljaar welk bedrag ze precies krijgen, zodat ze daarmee gerichte plannen kunnen maken.

Andere verdeling geld
Inmiddels is gebleken dat scholen in het voortgezet onderwijs een hoger bedrag per leerling nodig hebben om de basis te versterken. Middelbare scholen zijn langer dicht geweest dan basisscholen en hebben daardoor meer werk te verzetten. Het basisbedrag per leerling in het voortgezet onderwijs is volgend schooljaar daarom circa 820 euro, voor het primair onderwijs is dit 500 euro per leerling. Voor het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de bovenbouw van het vmbo kregen scholen al een hoger bedrag, dat blijft zo. Ook wordt het budget niet specifiek gericht op scholen in achterstandswijken, maar wordt breder gekeken waar de basis verder moet worden versterkt. Gebleken is dat bijvoorbeeld ook kinderen uit middenklasse-gezinnen behoefte hebben aan betere ondersteuning.

Structurele aandacht voor verbetering onderwijs
Het kabinet ziet de verbreding van het programma als logische opmaat naar de meer structurele aandacht voor verbetering van het onderwijs, waar in het regeerakkoord geld voor is uitgetrokken. Daarbij zal verder worden gebouwd op de ervaringen van het Nationaal Programma Onderwijs. Met dit programma, dat in februari 2021 is ingezet, is voor het primair en voortgezet onderwijs in totaal 5,8 miljard euro beschikbaar gesteld. Scholen besteden dit geld aan bewezen effectieve interventies uit een speciaal ontwikkelde menukaart.

(met dank aan Voion)