Afschaffing Lerarenregister – Beëindiging vrijwillig lerarenportfolio

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 17 februari liet onderwijsminister Wiersma aan de Eerste en Tweede Kamer weten het wetsvoorstel voor afschaffing van het lerarenregister ter bekrachtiging aan de Koning te hebben gestuurd. Na de bekrachtiging en publicatie in het Staatsblad gaat het wetsvoorstel in per augustus 2022.

De beëindiging van het lerarenregister houdt ook in dat het vrijwillig lerarenportfolio per augustus 2022 stopt. Leraren kunnen tot 1 augustus a.s. de documenten uit hun eigen portfolio downloaden.

Minister Wiersma geeft als redenen aan:
‘De nieuwe wet heeft tot gevolg dat alle wettelijke bepalingen over het lerarenregister komen te vervallen. Na een zorgvuldige overweging komen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ik tot de conclusie dat in lijn met het initiatiefwetsvoorstel ook het vrijwillig lerarenportfolio als faciliteit van de overheid niet opportuun is. De hoge kosten van het vrijwillig portfolio en het zeer beperkt aantal actieve gebruikers maken dat het niet wenselijk is om het vrijwillig portfolio in stand te houden. Daarnaast is er weinig draagvlak in het onderwijsveld voor het continueren van het vrijwillige portfolio. Het overdragen van het vrijwillig portfolio aan een commerciële partij zal een langdurig proces zijn met hoge kosten en een onzekere uitkomst om eerdergenoemde redenen.’

Kamerbrief van minister Wiersma d.d. 17 februari 2022