Adviestabel correctie examenwerk

geplaatst in: Geen categorie | 0

Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. In deze tabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat de nakijktijd zovele mogelijk geoptimaliseerd is.

Bij de meeste vakken staat 7 juni als datum wanneer de scores van de examens terug moeten zijn bij de eerste corrector (het fysieke werk hoeft dan nog niet terug te zijn). Dit is de uiterste datum. Hoe eerder de scores terug op school zijn des te minder werkdruk het bij de cijferadministratie oplevert. Voor de laatste examens staat 8 juni als datum genoemd. De scores moeten dan uiterlijk om 12.00 uur bij de cijferadministratie bekend zijn.

Verder is het belangrijk om te realiseren dat op de genoemde uiterste WOLF-datum de scores van de eerste 5 leerlingen doorgegeven moeten zijn. Later ingevulde scores worden echter wel meegenomen in de groepsrapportage.

Scholen wordt dringend geadviseerd de tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut!

De organisaties die betrokken zijn bij het samenstellen van de adviestabel realiseren zich dat deze dit jaar verre van ideaal is. Om de problemen enigszins te verlichten worden mogelijke suggesties voor praktische oplossingen voor deze problemen bekend gemaakt in de protocollen van de VO-raad.