Curriculumvernieuwing: pleidooi voor actualisatie kerndoelen

geplaatst in: Geen categorie | 0

De FvOv/NVOP heeft er, samen met de AVS, CNV Onderwijs en het Platform VVVO, in een brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW voor gepleit dat in het vervolgtraject van de curriculumvernieuwing, naast alle examenprogramma’s in de bovenbouw, ook de kerndoelen van het PO en de onderbouw VO geactualiseerd worden. Om in een nieuw curriculum de vakinhoud te waarborgen, is daarbij een actieve betrokkenheid van leraren, schoolleiders, ondersteuners en deskundigen vanuit alle disciplines onmisbaar, op basis van het model dat nu voor de actualisering van de examenprogramma’s is gekozen.

De gezamenlijke brief inzake curriculumvernieuwing d.d. 15 maart 2022