Verlenging en aanpassing Lerarenbeurs

geplaatst in: Geen categorie | 0

Leraren kunnen vanaf 1 april opnieuw een Lerarenbeurs aanvragen. Voor leraren in het voortgezet onderwijs is 32.378.000 euro beschikbaar. De subsidieregeling voor de Lerarenbeurs wordt verlengd met slechts één jaar. De reden hiervoor is dat er een evaluatieonderzoek loopt naar de Lerarenbeurs. Wijzigingen die nu worden doorgevoerd zijn: een nieuwe voorrangsregeling voor afgewezen aanvragers uit 2021, een nieuw startmoment voor de aanvraagperiode en nieuwe budgetplafonds.

Met de Lerarenbeurs kunnen leraren een vergoeding aanvragen voor collegegeld, studiekosten en studieverlof als zij een bachelor of masteropleiding gaan volgen.

Wijzigingen subsidieregeling

  • Nieuw aanvangstijdstip
    Voor het studiejaar 2022-2023 kan vanaf 1 april om 18:00 uur subsidie worden aangevraagd. Voorheen was dit 00:00 uur in de nacht.
  • Nieuwe voorrangsregeling
    Aanvragers die een herhaalaanvraag indienen krijgen voorrang. Initiële aanvragers die een afwijzing ontvingen vanwege overschrijding van het subsidieplafond in 2021 krijgen ook voorrang.

Evaluatieonderzoek Lerarenbeurs
In het evaluatieonderzoek naar de Lerarenbeurs worden leraren en schoolleiders betrokken. De Lerarenbeurs zegt iets over de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep en is van belang voor de aanpak van het lerarentekort. De onderzoeksresultaten volgen omstreeks maart.

Via deze link kun je vanaf 1 april 18:00 uur een lerarenbeurs aanvragen. Deze pagina van DUO zal nog worden geactualiseerd.