Hoe gaat het met de besteding van het NP Onderwijsgeld?

geplaatst in: Geen categorie | 0

Inzichten, ervaringen, evalueren en vooruitblik 2022-2023

Het ministerie van OCW bundelt in een nieuwe nieuwsbrief informatie specifiek over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor po en vo. Sinds dit schooljaar zetten scholen interventies uit het NP Onderwijs in om de door corona veroorzaakte vertragingen bij leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied in te lopen. Het geld vanuit het NP Onderwijs is helpend, maar vraagt ook veel aandacht van schoolleiders en leraren. Bovendien kampen scholen met uitval door besmettingen en het lerarentekort.

De nieuwsbrief is voor leraren, schoolleiders en bestuurders. Deze eerste editie gaat o.a. over de planning van het NP Onderwijs in 2022, de ondersteuning van scholen en komen leraren en schoolleiders aan het woord over hun inzichten en ervaringen. Helemaal onderaan vind je de relevante activiteiten rondom NP Onderwijs in de komende twee maanden.

De eerste editie van de nieuwsbrief met o.a. inzichten en ervaringen van scholen in po en vo.

Abonneren? Klik hier.

Vooruitblik verdeling NP Onderwijs-middelen
OCW doet er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over de financiële middelen voor het schooljaar 2022/2023. Op dit moment is het nog te vroeg om die helderheid te kunnen bieden. In de volgende nieuwsbrief omstreeks half februari krijgt u meer informatie over het proces rond de verdeling van de middelen voor het schooljaar 2022/2023. Lees meer